Brist på mark/växtagronomer

Det är brist på mark/växtagronomer i hela landet och kompetensförsörjningen har varit ett problem det senaste 5 åren. I Land Lantbruk (18/8) lyfter Hushållningssällskapet frågan.

Utdrag ur artikeln:

– Det utbildas för få växtodlingsagronomer. Det påverkar lantbrukets konkurrenskraft på sikt, säger Jesper Broberg, förbundsdirektören för Hushållningssällskapet.

Hushållningssällskapet är en stor arbetsgivare inom de gröna näringarna. Totalt sysselsätter organisationen cirka 800–900 medarbetare, av dem är 300–400 rådgivare.

– Vi har vakanta tjänster runt om i landet som inte kan tillsättas för att vi inte hittar personal. Kompetensförsörjningen har varit ett problem de senaste fem åren. Det finns för få växtodlingsagronomer och personer som kan byggteknik för lantbruk, säger Jesper Broberg.

Gå vidare till artikeln