Bra resultat av fin ekologisk höstraps

Hösten 2014 etablerade Hushållningssällskapet Östergötland ekologisk höstraps på den egna försöksgården (Klostergården) utanför Linköping. Under den fältvandring som ordnades under sommaren (3 juni) hölls en tävling bland besökarna där den kommande skörden fick bedömas.

Vinnaren i tävlingen samt en beskrivning av odlingen presenteras på denna sida. Vinnaren i denna tävling blev Martin Almérus, Järsäter Motala (4163 kg/ha).

Höstrapsen etablerades efter en treårig lusernvall. Efter första lusernskörden bearbetades fältet med tallriksredskap och kultivator fyra gånger. Därefter plöjdes och vältades fältet.

Några veckor senare hade stora mängder skräppa kommit upp och fältet bearbetades därför ytterligare två gånger med tallriksredskap. Målet var att så fältet i mitten av augusti och därför harvades gärdet klart för sådd till den 15 augusti. På grund av regn blev inte fältet sått som planerat utan blev liggande i nära två veckor till innan det torkat upp tillräckligt.

Den 26 augusti harvades fältet ytterligare två gånger med efterföljande vältning innan det såddes (sorten Compass) med en inlejd Cameleon den 27 augusti.

Fältet gödslades inte under hösten, däremot var den brutna lusernvallen gödslad med 200 kg kalimagnesia/ha. Under hösten radhackades fältet en gång. Den milda och gynnsamma hösten gjorde att rapsen växte till sig bra trots den sena sådden och vid invintringen var den kraftig och fin.

Rapsen övervintrade bra och när fältet torkat upp på våren gödslades den med 200 kg kalimagnesia, ingen ytterligare näring är tillförd. Kväveleveransen kommer därför främst från mineraliseringen efter den treåriga lusernvallen.

Fältet radhackades även en gång på våren. Den kalla våren gjorde att angrepp av rapsbaggar var liten samt att blomningen blev ovanligt lång.

Mitt i sommaren hade rapsen en höjd av nära två meter. Ett ogräs som har stor förekomst på det fältet är skräppa. För att hantera det kröp Niclas Malm, rådgivare och VD mellan rapsplantorna en förmiddag och manuellt klippte bort en stor del av förekomsten av skräppa.

Många år är det aktuella fältet hårt utsatt av torka. Tack vare det myckna regnandet har även de torra delarna av fältet gett bra skörd i år.

Rapsen skördades vid gynnsamma förhållanden, fältet på 16,7 ha gav 72 249 kg raps vid 9% vattenhalt. Omräknat blev det en skörd på 4326 kg/ha.
Efter avdrag till SLF samt till oljeväxtodlarna, blev bruttointäkten på detta skifte 536 504:- (32 126:-/ha eller 7,43 kr/kg!).