Borgeby Fältdagar storsatsar på maskindemonstrationer

Två spännande nyheter. Den ena handlar om att etablera höstvete på bästa sätt och den andra visar alternativen för att bekämpa ogräs på mekanisk väg.

Om du ska bekämpa ogräset i ekologisk odling är det nästan alltid mekanisk bearbetning som gäller. Årets demonstration visar olika alternativ att bekämpa ogräs i spannmål. Till exempel radhackning och ogräsharvning.

– En av de stora utmaningarna för de ekologiska odlarna är ogräsen, säger Erik Olsson, fältansvarig på Borgeby Fältdagar. Därför känns det viktigt att kunna visa och diskutera alternativen på mässan.

Vilka effekter ger de olika redskapen? Svaren får du på plats. Per Modig och Henrik Nätterlund, rådgivare på HIR Skåne, kommenterar. Båda har stor erfarenhet av ekologisk odling och mekanisk ogräsbekämpning.

Etablering av höstvete

Höstvete är en stor och betydelsefull gröda i svensk växtodling. Etableringen är en av de allra viktigaste åtgärderna och lägger grunden för den kommande odlingen. Sedan några år tillbaka finns maskiner på marknaden som kan komma att förändra etableringstekniken och ge möjlighet till alternativ.

Förra året etablerades höstvete med sju olika såmaskiner som representerar teknikerna no-tillage, strip-tillage, reducerad bearbetning och plogbaserat system. Amazone, Överum, Gotia Redskap, Horch, Claydon och Väderstad deltar. Camilla Persson och Marcus Willert, rådgivare HIR Skåne, kommenterar resultaten på plats och delar med sig av sina erfarenheter från de olika systemen.

Favoriter i repris

Förutom årets nyheter blir det precis som tidigare också maskindemonstrationer för jordbearbetning och sådd, vallskörd och växtskyddssprutor.

Hålltider finns här

Pressbilder finns här

Kontaktpersoner

Erik Olsson, HIR Skåne och Borgeby Fältdagar
tel. 046 -71 36 68
e-post: erik.olsson@hushallningssallskapet.se

Fredrik Hallefält, HIR Skåne och Borgeby Fältdagar
tel. 046 -71 36 30
e-post: fredrik.hallefalt@hushallningssallskapet.se

 

Öppettider 2015
24 juni kl. 9:00–19:00 och 25 juni kl. 8:00–17:00.

Fakta om Borgeby Fältdagar i Skåne
Lantbruksmässa i fält. Borgeby Fältdagar startade 1999 och är idag den naturliga mötesplatsen för den professionella lantbrukaren. Huvudarrangör är HIR Skåne. Varje år möts över 350 svenska och internationella utställare och uppåt 20 000 besökare från norra Europa under två dagar sista veckan i juni. Medarrangörer är Hushållningssällskapet Skåne, Lantmännen, LRF Media, Sparbanken Skåne, Väderstad och Yara. Läs mer på http://www.borgebyfaltdagar.se

Kontaktinformation: Borgeby Fältdagar, Borgeby Slottsväg 11, 237 91 Bjärred. info@borgebyfaltdagar.se tel. 046-71 36 00