Borgeby Fältdagar lyfter unga entreprenörer

Borgeby Fältdagar bjuder in Sveriges 17 Hushållningssällskap att nominera sin representant till tävlingen Unga entreprenörer. Detta för att uppmuntra och inspirera fler unga att ta steget att satsa på entreprenörskap. Tävlingen är en engångshändelse med anledning av att årets tema på mässan är entreprenörskap.

Kriterier för nomineringarna

Den unga entreprenören ska:

  • genom nytänkande och entreprenörsanda ha skapat ett företag med bas i de gröna näringarna.
  • Verksamheten ska vara lönsam, utvecklingsbar och hållbar.
  • ha en tydlig affärsidé och målsättning för verksamheten.
  • minst på halvtid ha försörjning från det egna företaget.
  • vara en förebild och inspirationskälla för andra unga i de gröna näringarna.
  • ha möjlighet att komma till Borgeby Fältdagar för att medverka både på prisutdelning den 24 juni 2015 och paneldiskussion.

Hur går det till?

Varje Hushållningssällskap har möjlighet att nominera en kandidat från sitt geografiska område. Senast den 1 maj 2015 ska nomineringarna vara inlämnade till Karin Håkansson, HIR Skåne. I och med de olika förutsättningarna som finns runt om i Sverige kommer förhoppningsvis deltagarna att representera många olika verksamheter. De nominerade kommer att presenteras både på Borgeby Fältdagars hemsida och facebooksida under våren.

Juryn består av följande personer:

Jesper Broberg, förbundsdirektör Hushållningssällskapens förbund

Cecilia Johansson, ordförande Hushållningssällskapet Jönköping

Lars Berggren, ordförande Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg- Blekinge

Bengt Pettersson, ordförande Hushållningssällskapet Östergötland

Erik Stjerndahl, VD HIR Skåne och huvudarrangör av Borgeby Fältdagar

Pris i tävlingen

Pristagaren av Unga entreprenörer vinner en resa till Borgeby Fältdagar 2015 för att delta vid aktiviteter i samband med tema Entreprenörskap och 10 000 kronor.

Vill du veta mer om Unga entreprenörer och årets tema?

Kontakta Karin Håkansson, Borgeby Fältdagar och HIR Skåne
tel: 0708-16 10 11
e-post: karin.hakansson@hushallningssallskapet.se