Bokföring, bokslut och deklaration – vi hjälper dig.

Fokusera på din verksamhet. Resten sköter vi.

Redovisning. Deklarationer. Bokslut. Löner. Vi vet hur företagarnas verklighet ser ut – tiden räcker inte till. Du ska göra det du kan bäst istället för att navigera genom en snårskog av krångliga regler och fyrkantiga myndigheter. Följ med Hushållningssällskapet till en enklare värld.

Våra ekonomer är experter på företagande. Allt vårt arbete utgår ifrån gällande lagstiftning och våra medarbetare fortbildar sig kontinuerligt genom utbildningar som anordnas såväl internt som externt. Det gör att du kan känna dig trygg med att du får professionell hjälp att upprätta årsbokslut, både för deklaration och företagsekonomisk analys. Engagemanget för dig och ditt företag får du på köpet.

Kontakta oss på ditt närmaste kontor eller sök upp någon av våra rådgivare i kontaktsöket nedan.

Haparanda • 0922-106 53
Kalix • 0923-121 85
Luleå • 0920-244 180

Läs mer om våra ekonomitjänster. Vi hjälper dig med allt från de strategiska råden till den löpande redovisningen.