Bodens kommun anlitar Hushållningssällskapet för näringslivsuppdrag

Bodens kommun har träffat ett ramavtal med Hushållningssällskapet för olika näringslivsuppdrag. Konsultuppdragen består av att skriva ansökningar, göra ekonomiska analyser, projektledning för landsbygdsprojekt samt projektadministration.

Skälet till upphandlingen är att kommunen behöver projektledare för bland annat ansökningar och finansiell rådgivning. Hushållningssällskapet fick uppdrag i fyra av fem definierade områden.
Hushållningssällskapets nya VD Mikael Kivijärvi är nöjd med utfallet.

– Jag det som en fantastisk framgång att vi tagit oss igenom den komplicerade anbudsprocessen och att vi har kunnat visa på vår stora kompetens.

Även Bodens kommuns upphandlingschef Theresa Hägglund menar att konsulterna kommer tillföra värdefull kompetens till kommunen framgent.

– Hushållningssällskapet har generellt en mycket gedigen erfarenhet inom såväl projektledning som landsbygdsutveckling inom flertalet olika EU-projekt. De har projektledare som är väl meriterade och kunde på ett mycket gott sätt presentera hur de kommer att driva och administrera projekt. Hushållningssällskapet delar även kommunens fokus på struktur, samarbete och samverkan, säger hon till NSD.

Ramavtalet gäller under ett år från 1 oktober med möjlighet till 12 månaders förlängning i tre omgångar.

För mer information om vad Hushållningssällskapet kan göra för din kommun, kontakta: Helena Zimmer, 070-209 61 01 eller via e-post helena.zimmer@hushallningssallskapet.se