Blöt höst och EU-stöd

Växtodlingsrådgivarna i Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten informerar om växtodlingshösten.

Spannmål: Dispens för glyfosatbehandling
Hulda har varit mycket engagerad i att få till stånd den dispens för glyfosatbehandling av spannmål som beviljades i förra veckan. För er som har frågor om detta – kontakta oss för mer information.

Svamp i spannmålen
Svamp frodas i fukt. Håll särskilt ett öga på angrepp av Fusarium, som ger axen eller enstaka kärnor en laxrosa färg. Giftigt om det förekommer höga koncentrationer i spannmålen. Om det var torrt vid blomning och axgång samt om man inte haft mycket skörderester kvar från 2016 på ytan så är risken liten. Var det däremot regnig väderlek vid blomning och till viss del axgång så är risken större. Håll koll och vid misstanke, skicka prov på analys. Grisar är särskilt känsliga.

Kompensationsstöd och skörd – det här gäller:
För grovfodergrödor dvs. vall, bete samt grönfoder som sökts med kod 80, med sökt kompensationsstöd: Grödan måste skördas eller betas motsvarande en skörd senast 31 oktober. Om man inte kan uppfylla detta så kan man fortfarande ändra i sin SAM-ansökan om man inte haft kontroll/fått aviserad kontroll.

För växtodlingsgrödor dvs. tex spannmål, rybs, potatis samt grönfoder sökt med annan kod än 80: Grödan måste inte skördas för att få kompensationsstödet. Kravet är att grödan ska odlas med sikte på skörd. Ni som däremot har sökt ekologiskt stöd för växtodlingen måste antingen skörda eller meddela att ni tror att det finns risk för inställd skörd. Kontakta oss för mer info!

Kontakt

Hulda Wirsén, 070-520 94 12 | hulda.wirsen@hushallningssallskapet.se

Kristina Sigfridsson, 073-050 89 25 | kristina.sigfridsson@hushallningssallskapet.se

Maria Lundbäck, 070-108 07 48 | maria.lundback@hushallningssallskapet.se