Björn O. Nilsson ny ordförande i norr » Vi ska ha en stark och stöttande roll «

För ett år sedan utsågs han till ny landshövding i Norrbotten. Nu har Björn O. Nilsson valts till ordförande för Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten.

– Här uppe gör vi saker istället för att diskutera dem, säger Nilsson.

Han har bra koll på sin nya roll som ordförande i Hushållningssällskapets Norrbotten-Västerbotten förvaltningsutskott.

– Ja, det får jag faktiskt säga. Min tidigare styrelsekollega Maud Olofsson var ju bland annat ordförande i Västerbotten, hon har berättat en del, säger han.

Björn O. Nilsson är hedersdoktor och biokemist. Han har en lång karriär som företagsledare, han är elvafaldig svensk mästare på medeldistanslöpning och han har varit ordförande i Svenska Friidrottsförbundet. Vad många inte vet är att Nilsson kommer från en lantbrukarsläkt.

– Jag var ofta där, i Östhammar, på somrarna hos farbror Bror och faster Dagny. Ett starkt minne är när jag kom dit och fick träffa den lilla tjurkalven Björn, som de döpt efter mig. Vad som hände med honom senare kan vi lämna därhän …

Hur ser du på framtiden för det svenska jordbruket?

– Det kan inte vara en bättre tid att vara lantbrukare än nu. Men det är viktigt att vi ser lantbrukarna som de företagare de faktiskt är och ger dem förutsättningar att lyckas. Hela livsmedelssidan har medvind, även här i Norrbotten, och det ska vi utnyttja. Det livsmedelsbranschen gör är jätteviktigt och vi ska stötta den så gott vi kan.

Hushållningssällskapet har funnits 205 år i Norrbotten och har varit med om att forma det nordligaste länet. Björn O. Nilsson tror att man kommer att vara en minst lika viktig aktör även i framtiden.

– Jag hoppas att jag kan stimulera till tankar och vara en bra diskussionspartner. Hushållningssällskapet ska utvecklas, precis som vi gjort de senaste 200 åren. Vi ska inte göra våld på oss själva, utan fortsätta ha en stark och stöttande roll.