Biotopkarteringar – en viktig metod i arbete med vattenmiljöer

Fiskerikonsulenten i Kalmar har i dagarna slutfört ett stort karteringsprojekt, gällande två viktiga vattendrag: Nävraån och Åbyån. Båda vattendragen har stora värden, inte minst i avseende på vandrande fisk. Flera fiskarter leker i dessa vattendrag, en av fokusarterna under projektet har varit id som leker i Åbyån under vårarna.

Vi hittade flera värdefulla miljöer. Biotopkarteringar är en viktig grund när man ska jobba med åtgärder. Utan en god nulägesbild är det svårt att göra åtgärder säger fiskerikonsulenten. Fältarbetet har utförts av Carl-Johan Månsson och vattenrådgivare Sara Janbrink. Nu hoppas jag att underlagen kommer användas brett, avslutar fiskerikonsulenten.

Ni hittar de omfattande underlagen via denna sida.