Biogassverige samlades hos Hushållningssällskapet

Sedan 2010 har Hushållningssällskapet drivit ett projekt för att utvärdera biogasanläggningar på gårdsnivå. Projektledare har varit Karin Eliasson ifrån Hushållningssällskapet Sjuhärad. På torsdagen den 5 februari redovisades resultatet under ett seminarium i Stockholm.

Syftet med projektet har varit att kunna ge lantbrukare som vill satsa på biogasanläggningar en säkrare grund och även en bredare kunskapsbank. Samtidigt ville man ge de lantbrukare som redan har byggt en anläggning möjlighet att möta andra med samma erfarenheter och utveckla sina, redan igångsatta, anläggningar. Genom projektet har även Hushållningssällskapets rådgivare fått ett bättre underlag och de olika leverantörer som finns har fått förutsättningar för att kunna leverera ännu bättre anläggningar.

Karin_eliasson_publik

Projektet ”Utvärdering av biogasanläggningar på Gårdsnivå” har drivits under fyra år. Under denna tid har det gjorts 240 besök och tagits mer än 480 prover på de 31 anläggningarna som har varit med i projektet. Förutom Hushållningssällskapet har samarbetspartnern JTI (Institutet för jordbruks- och miljöteknik) varit med och arbetat i projektet. I utvärderingen som har gjorts, har man bland annat granskat anläggningarnas ekonomi, teknik, gasproduktion och miljöpåverkan.

En kort sammanfattning om vad utvärderingen gav för resultat är att det har varit tufft för lantbrukare att starta biogasanläggningar. Lantbrukarna har fått möta många tekniska problem, svår och komplicerad lagstiftning att hantera och det har även varit svårt att få ihop det ekonomiska resultatet.

En del anläggningarna har även haft det svårt att sälja all sin producerade gas då efterfrågan idag inte är tillräckligt stor.

Genom projektet har erfarenheter samlats upp och analyserats. Förhoppningsvis gör projektet att det blir både enklare och lönsammare att producera biogas framöver.

I och med att utvärderingen har gjorts och tagit fram många dystra verkligheter så finns det nu möjlighet att arbeta vidare med den problematik som finns. I utvärderingen så finns det även förslag på vad som behöv göras. Exempelvis hitta användning för all producerad gas, arbeta för att få sänkta tillsynsavgifter ifrån myndigheter och förbättra tekniken. Arbetet som kommer nu i efterhand blir att vända vågskålen åt den andra mer positiva sidan och se till att de anläggningarna som finns idag ska bli goda exempel för de som vill satsa på biogas.

Läs intervju med projektledare Karin Eliasson här

Relaterat material till projektet hittar du här