Lantbruksbaserad biogasproduktion – substrat och driftsparametrar för ökad effektivitet

DSCN1370Forskningsprojektet har som främsta målsättning att  undersöka om och vilka egenskaper hos biogassubstraten som bidrar till samrötningseffekter i den anaeroba nedbrytningen, samt att komma fram till hur biogasprocesser baserade på flytgödsel kan effektiviseras med hjälp av energigröda. I projektet samrötas flygödsel från ekologisk och konventionell mjölkproduktion med grödor som är odlade, skördade och ensilerade på Rådde gård.

 Forskarutbildningen sker på mikrobiologiska institutionen på SLU och handledare är professor Anna Schnürer, biträdande handledare är Elisabet Nadeau och Jan Jansson.

Projektet är under genomförande av industridoktorand Karin Ahlberg Eliasson och beräknas vara klart under 2018

 

 

 

 Karin Ahlberg  Eliasson

Energi, Forskning och utveckling

Ort: Sjuhärad, Länghem

Län: Västra Götaland

Telefon: 0325-618 612

Mobil: 0708-29 04 83

E-post: karin.eliasson@hushallningssallskapet.se