Hästgödsel i kretslopp – Sjuhärad

Hästgödsel – en outnyttjad resurs!

Projektet ”Hästgödsel i kretslopp – Sjuhärad” ska under 2015 skapa en modell där stallägare och lantbrukare i Sjuhärad samverkar kring användandet av hästgödsel. Vi bidrar till ökat kretslopp genom att hästgödseln används och sprids på åkrarna.

Målgrupper för projektet är stallägare, lantbrukare och miljöinspektörer med inriktning lantbruk i Sjuhärad. Förväntat resultat är:

  • Ökad kunskap om hästgödselns potential
  • Stöd till kommunernas miljökontor
  • En Sjuhäradsmodell för hästgödselhantering
  • Förbättrad lönsamhet hos stallägare och lantbrukare
  • Tillväxt i Sjuhärad

Projektet drivs av SP Energiteknik och är finansierat av Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.

 

Projektrapporter

 

Margareta Bendroth

Margareta Bendroth

Häst, Lantbruksdjur

Ort: Sjuhärad, Länghem          Län: Västra Götaland

Telefon: 0325-618 633     Mobil: 0706-44 28 76

E-post: margareta.bendroth@hushallningssallskapet.se