Centrum för landsbygdsens biogasföretagande –etapp 1

Detta projekt vill i sammanföra kunskaper inom områdena Forskning, Utveckling och Innovation för att fokusera på en utbyggnad av lantbruksbaserad biogasproduktion lokalt i Sjuhärad. Projektet vill påbörja en uppbyggnad av ett kompetenscentrum för lantbruksbaserad biogas. Kompetenscentrum ska omfatta hela värdekedjan i biogasproduktionen.  Värdekedjan i biogasproduktion kan förklaras med bilden nedan, där varje del i kedjan behöver utvecklas och värderas för att ett företagande omkring biogasproduktion ska kunna fungera på gårdsnivå.

biogaskedja

I projektet ska examensarbeten genomföras i samverkan med Högskolan i Borås. En innovationsdag för biogasproduktion från lantbruksbaserade substrat i Sjuhärad ska genomföras.

Projektet är även sammanlänkat med ett forskningsprojekt ägt av Högskolan i Borås där bland annat möjligheten för torrötning utreds.

 

     Karin EliassonKarin Eliasson

Energi, Forskning och utveckling

Ort: Sjuhärad, Länghem          Län: Västra Götaland

Telefon: 0325-618 612     Mobil: 0708-29 04 83

E-post: karin.eliasson@hushallningssallskapet.se

 

 

 

Projektrapporter

Projektet finansieras fram till och med juni 2015 av:

logo_leader-liten