Projektrapporter

Publicerade projektrapporter från Hushållningssällskapet i Sjuhärad. Sidan är fortfarande under uppbyggnad, fler rapporter kommer att publiceras inom kort.

Energi

Halmbaserad djupstörgödsel i kontinuerliga biogasprocesser på gårdsnivå – 2012 – Karin Eliasson

Rörflen som biogasråvara – 2010 – Karin Eliasson

 

Häst

Hästgödsel – en resurs_stallägare – 2015

Hästgödsel – en resurs_lantbrukare – 2015

 

Skog

Försöksåret 2014 skogligaförsök – 2014 – Mathias Ek

Stationsmossen – 2014 – Mathias Ek

Fältstudie skog – 2013 – Mathias Ek

Växtodling

Försöksåret 2014 växtodlingsförsök – 2014 – Ola Hallin

Tre eller fyra skördar 2009-2010 Jan Jansson

Skördesystem i vall slutrapport 2008-2010 Ola Hallin

Ekologisk åkermarksbete med nya gräsarter 2009-2010 Ola Hallin

DEMOODLING Urea till vall Rådde 2009-2010 Jan Jansson

Botanisk sammansättning i vall Kraftsamling 2008-2009 Jan Jansson

Rapport ulricehamnsprojekt 2007-2009 Ola Hallin

Markpackning och körskador av större flytgödseltunnor på vall 2009 Ola Hallin

Ensileringsstudie i grönmassa vid olika mängd förna beroende på skördesystem i vall 2008-2009 Ola Hallin

Ekologisk köttproduktion på Rådde gård 1997-2008 Jan Jansson

Demonstrationsodling optimal kvävegödsling till blandvall Rådde vall 2006-2008 Jan Jansson

Demonstrationsodling Kalimagnesium och Biofer-gödsling Rådde 2008 Jan Jansson

Demonstrationsodling Kaliumgödsling Rådde 2008 Jan Jansson

Ekologiska vallskördar skiftesvis på Rådde 1997-2008 Jan Jansson

Ekologisk vallodling på Rådde gård 1997-2008 Jan Jansson

Ekologisk spannmålsodling på Rådde gård 1997-2008 Jan Jansson

Ekologisk produktion på Rådde gård 1997-2008 förändring av jordanalysvärden Jan Jansson

Demonstrationsodling Ekologisk Fröblandning Rådde 2005-2007 Jan Jansson