Beslutsstöd – En vägledning för att förbättra djurens välfärd

Att bedöma djurens välfärd kan vara komplicerat eftersom det inte är något som enkelt kan mätas. Om djurens välfärd äventyras eller de far illa är det djurägarens ansvar att vidta åtgärder. Hushållningssällskapet har tagit fram ett verktyg under namnet Beslutsstöd för lamm-, nötkötts- och mjölkproducenter som en del av ett projekt finansierat av Jordbruksverket.

Syftet med beslutsstödet är att erbjuda hjälp vid bedömning av djurens välfärd i den egna besättningen, baserat på de svenska regelverk som avser djurskydd. Verktyget är uppbyggt enligt Länsstyrelsens checklista vid djurskyddskontroller och kan användas direkt på stallgolvet via mobilen. Kontrollpunkterna är indelade i kategorierna byggnad, foder och vatten, skötsel samt personal och tillsyn.

Beslutsstödet är kortfattat men informationstätt och materialet är strukturerat i ovannämnda kategorier där varje kontrollpunkt beskrivs. Det ges även förslag på vad du som lantbrukare kan göra för att förbättra djurens välfärd. Under varje kontrollpunkt kan även den aktuella lagstiftningen hittas samt övrigt material som är relevant inom området. Verktyget kan användas för att vidta lämpliga åtgärder för att förbättra djurens välfärd samt som stöd vid eventuella investeringar och djurskyddskontroller.

Så fungerar en djurskyddskontroll

Lagtexter