Nöt 39. Kraven som gäller för injektioner är uppfyllda

Kontrollen kan omfatta

  • Om besättningen utövar delegerad djursjukvård och om personal som utför behandlingen (injektioner) har genomgått kurs i delegerad läkemedelsanvändning.

Vad kan du som lantbrukare göra?

  • Inneha intyg om besättningen utövar delegerad djursjukvård, intyg för vilka i personalen som utför behandlingen (injektioner) och har genomgått kurs i delegerad läkemedelsanvändning.

Vad säger lagen?