Nöt 7. Läs mer

Mer information om nötkreaturens renhet

Rena djur – 4 snabba om gödsel och kor (youtube.se)

SLU:s skrift Djurskyddstillsyn i praktiken – Nötkreatur Gödselförorenade djur.

Bedömning av utegångsdjurs renhet enligt instruktionen till kontrollprogrammet Utegångsdjur utan ligghall, nötkreatur” kan man vända sig till Svenska Djurhälsovården.

Informationsskriften Rena nötkreatur om hur nötkreatur ska hållas rena under uppfödningen och inför slakt (Taurus, Svenska Djurhälsovården) och

JTI:s rapport Rena kor i uppbundna system – hur? innehåller användbar information och tips för att hålla djuren rena i olika driftssystem.