Nöt 5. Vad säger lagen?

(2018-03-23) JO18:5

Du ska behandla dina nötkreatur väl och skydda dem mot onödigt lidande och sjukdomar. Du ska hålla och sköta dem i en god miljö och på ett sätt som främjar deras välfärd och ger dem möjlighet att bete sig naturligt.

Om ett nötkreatur blir sjukt eller skadat ska du snarast se till att djuret får nödvändig vård. Om det behövs ska du tillkalla veterinär.

Du ska hålla dina nötkreatur tillfredställande rena. Inspektera deras klövar regelbundet och verka dem när det behövs. Om du har ett stall med lösgående mjölkkor bör du kunna ordna ett fotbad åt dem om det behövs.