Nöt 5. Klövarna inspekteras regelbundet och verkas vid behov

Kontrollen kan omfatta

  • Att nötkreaturens klövar är verkade och inte är förväxta eller skadade.
  • Finns djur som haltar eller är ovilliga att röra sig?
  • Vilka rutiner finns i djurhållningen för att regelbundet inspektera de vuxna nötkreaturens klövar såväl i ett förebyggande syfte som för att åtgärda/verka redan förväxta klövar (inkl. lättklövar) och klövskador.
  • Klövhälsorapporter, om de finns tillgängliga hos djurhållaren, och särskilt om problem med skador och hältor konstateras.
  • Hur ofta verkas klövarna?

Vad kan du som lantbrukare göra?

Skapa rutin för tillsynen av nötkreaturens klövar och en förebyggande strategi för god klövhälsa även en rutin vid uppkomst av halta djur. Det finns flera hjälpmedel, både filmer och bilder. Boken kosignaler handbok har bra bilder att utgå ifrån.

Vad säger lagen?

Läs mer