Nöt 1. Vad säger lagen?

DL 2 kap. 3 §

Kompetenskrav

3 § Den som håller djur eller på annat sätt tar hand om djur ska ha tillräcklig kompetens för att tillgodose djurets behov.