Nöt 43. Nyfödda kalvar får råmjölk

Kontrollen kan omfatta

  • Vilka rutiner som finns avseende hur man uppfyller kraven på råmjölk till de nyfödda kalvarna.
  • Hur övervakning sker om kalven och kon hålls tillsammans den första tiden.
  • Rutiner vid kvällar och helger.

I kontrollpunkten igår grundvillkor.

Vad kan du som lantbrukare göra?

  •  En tumregel är att kalvar ska få råmjölk, 10 till 12 % av sin födelsevikt, inom de första 4-6 timmarna i livet. En kalv bör alltså få sin första måltid på upp till 4 liter av råmjölk av hög kvalitet inom de första 4 timmarna. En andra utfodring av råmjölk på minst 3 liter bör ges inom första 24 timmarna. Målet är att ge mellan 100 och 150 g IgG så snart som möjligt efter födseln. Om möjligt bör råmjölk ges till kalven även dag 2 och 3. Detta kan vara råmjölk av lägre kvalitet eller övergångsmjölk från kons andra och tredje mjölkning.
  • Den nyfödda kalven får sitt första immunförsvar genom en kortvarig immunitetsöverföring från ko till kalv via råmjölken. Kalvar föds med ett omoget immunförsvar, råmjölk innehåller antikroppar, så kallade immunglobuliner (Ig), som behövs för kalvens immunförsvar. Förutom antikroppar har råmjölken dessutom ett högt fett- och vitamininnehåll som förser kalven med energi. Kalvens tunntarm är permeabel eller ”öppen” och kan absorbera Ig som finns i råmjölk, men det gör att tarmen också absorberar miljöpatogener som kan orsaka sjukdomar. Av denna anledning är det viktigt att nyfödda kalvar får råmjölk så snart som möjligt efter födseln.
  • Rutiner för hantering och lagring av råmjölk. – Råmjölk kan förvaras i kylen i högst 24 timmar, råmjölken kan även förvaras i frys. Om man fryser in råmjölk rekommenderas det att placera paketen omedelbart i frysen.
  • Tina råmjölken genom att placera påsen i ett vattenbad med ca 50 graders värme, och tina dem långsamt till utfodringstemperatur. Temperaturen bör då vara nära kroppstemperaturen d.v.s. cirka 40 grader.  Försök inte att förkorta upptiningsprocessen genom att använda vatten med högre temperatur, då kommer temperaturhöjningen att förstöra eller inaktivera de antikroppar som en kalv behöver för att överleva.

Vad säger lagen?