Nöt 25. Buller i stallet har godtagbar nivå och frekvens.

Kontrollen kan omfatta

  • Mekaniskt buller från framför allt frånluftsfläktar.
  • Kontrollera bullernivå på olika platser i stallet där djuren kan uppehålla sig.
  • Kontrollera buller från fläktar genom att mäta vid maxventilation. Kontrollera också varvtalsreglerade fläktar genom att mäta vid olika varvtal.

Vad kan du som lantbrukare göra?

  • Buller i stallar får inte ha en sådan nivå och frekvens att det påverkar djurens hälsa menligt. I stallar får djur endast tillfälligtvis utsättas för mekaniskt buller överstigande 65 dBA.
  • Mätning av buller görs med ljudnivåmätare i djurens huvudhöjd.

Vad säger lagen?