Nöt 7. Nötkreaturen hålls tillfredställande rena (mjölk)

Kontrollen kan omfatta

 • Samtliga djurkategoriers renhet i hårrem och kroppspartier (ben, lår, huvud, hals, buk). Finns intorkad gödsel och eventuella sår på djuren? Hur ser de överlag ut avseende renhet/gödselmängd på kroppen?
 • Hur ser förutsättningarna ut för att nötkreaturen ständigt ska kunna hålla sig tillfredsställande rena? Viktiga förutsättningar för att djuren ska kunna hålla sig rena kan till exempel vara: en god hygien runt vattenställen, ej upptrampad mark runt utfodringsplatserna utomhus, säker lagring av strömedel och foder på gården, en korrekt gruppering av djur, rutiner för klippning av djur m.m.

Vad kan du som lantbrukare göra?

Det absolut viktigaste för att djuren ska kunna hålla sig rena är att de alltid bör erbjudas en torr och ren liggplats. Detta gäller för alla typer av system. Olika typer av system har sedan åtgärder som är särskilt viktiga för just den inhysningsformen.

Tänk på att

 • Strö rikligt och ofta.
 • Skrapa gödsel ofta och regelbundet.
 • Se till att urindräneringar fungerar.
 • Håll rent runt foderhäckar och foderbord.
 • Ha rätt beläggningsgrad i alla djurgrupper.
 • Ge foder och vatten av hygieniskt bra kvalitet.
 • En balanserad foderstat ger en normal gödselkonsistens.
 • Klipp djuren.
 • Ryktning kan vara ett sätt att hålla uppbundna djur rena.

Vad säger lagen?

Läs mer