Nöt 5. Klövarna inspekteras regelbundet och verkas vid behov (mjölk)

Kontrollen kan omfatta

  • Att nötkreaturens klövar är verkade och inte är förväxta eller skadade.
  • Finns djur som haltar eller är ovilliga att röra sig?
  • Om nötkreaturen ser ömfotade ut under rörelse och stödjer de lika mycket på alla klövarna när de står?
  • Vilka rutiner finns i djurhållningen för att regelbundet inspektera de vuxna nötkreaturens klövar såväl i ett förebyggande syfte som för att åtgärda/verka redan förväxta klövar (inkl. lättklövar) och klövskador. • Klövhälsorapporter, om de finns tillgängliga hos djurhållaren, och särskilt om problem med skador och hältor konstateras.
  • Hur ofta verkas klövarna?
  • Finns klövbad i lösdriftsstallar för mjölkkor? (Allmänna råd enligt föreskrifterna)
  • I större besättningar, finns det tillgång till verkstol? Klövvården underlättas om det finns tillgång till en verkstol, detta är dock inget krav som ställs i lagstiftningen.

Vad kan du som lantbrukare göra?

  • Skapa en daglig rutin för att identifiera halta djur
  • Klövbada regelbundet
  • Sätt upp en årlig klövplan för att säkerställa att alla vuxna djur verkas minst 1 gång per år och vid behov

Vad säger lagen?

Läs mer