Nöt 53. Kraven på kalvars tillgång till vatten och vattnets kvalité är uppfyllda (mjölk)

Kontrollen kan omfatta

 • Att automatiska vattenkoppar för nötkreatur har tillräckligt flöde så att djuren kan dricka lugnt och naturligt. Vattenkopparna bör klara flödet även om flera vattenkoppar används samtidigt.
 • Om nötkreaturen inte har fri tillgång till vatten ska de ges möjlighet att dricka sig otörstiga minst två gånger dagligen.
 • Att kalvarna har fri tillgång till vatten när det är mycket varmt eller om de är sjuka och att de i övrigt har tillräcklig tillgång till vatten.
 • I vilken omfattning utförs vattenanalys. Be att få se eventuella analyssvar. Det är viktigt att förvissa sig om var i stallet vattenprovet är taget. Mejeriernas vattenprov tas oftast i mjölkrummet, men skillnaden i kvalitet hos vattnet kan vara stor mellan mjölkrummet och där djuren dricker.
 • Vilken typ av vattentäkt som används. För att bedöma risken för föroreningar. Hur är vattentäkten placerad i förhållande till djurstallet/djurstallarna.
 • Gödsel ska inte förekomma varken i fodret eller i vattnet. Vattnets kvalitet måste vara god eftersom skadliga organismer annars lätt kan föröka sig i vommen. Idisslare är känsligare för främmande mikroorganismer i vattnet än vad enkelmagade djur är. God lukt och smak på vattnet ökar förutsättningarna för att nötkreaturen ska dricka tillräcklig mängd vatten.
 • Kalvar behöver vid normal stalltemperatur dagligen en vätskemängd som motsvarar åtta till tio procent av sin vikt. Om det är mycket varmt eller kalven har feber eller diarré, är vätskebehovet större. En kalv som är törstig äter mindre mängd foder, vilket ger en negativ inverkan på tillväxten. Kontrollera därför om kalvarna har fri tillgång till vatten eller inte. Diskutera rutinerna avseende detta med djurhållaren.

I kontrollpunkten ingår grundvillkor.

Vad kan du som lantbrukare göra?

 • Se till att automatiska vattenkoppar för kalvarna har tillräckligt flöde så att djuren kan dricka lugnt och naturligt. Vattenkopparna bör klara flödet även om flera vattenkoppar används samtidigt.
 • Hur man kontrollerar vattenflödet: Tillräckligt flöde är 15 – 20 L vatten per min. Om du låter en vattenkopp flöda över ner i en hink, bör du fylla 10 L inom 40 sec.
 • Om kalvarna inte har fri tillgång till vatten ska de ges möjlighet att dricka sig otörstiga minst två gånger dagligen.
 • Se till att kalvarna har fri tillgång till vatten när det är mycket varmt eller om de är sjuka och att de i övrigt har tillräcklig tillgång till vatten.

Vad säger lagen?