Nöt 16. Vad säger lagen?

L104 2 kap. 21 §

21 § Föremål och ämnen som kan skada djuren ska förvaras så att de är oåtkomliga för dessa.