Nöt 16. Föremål och ämnen som kan skada nötkreaturen förvaras oåtkomliga för djuren (mjölk)

Kontrollen kan omfatta

  • Att foderförråd hålls stängda och att foder inte förvaras i djurutrymmen. Foder (t.ex. kraftfoder av olika slag) kan i stora mängder utgöra en skaderisk.
  • Att skåp finns för förvaring av kemikalier, mediciner etc. och är placerade på lämpligt ställe så att djuren inte kan komma åt dessa.

I kontrollpunkten ingår grundvillkor.

Vad kan du som lantbrukare göra?

  • Foderförråd ska hållas stängda och foder får inte förvaras i djurutrymmen. Foder (t.ex. kraftfoder av olika slag) kan i stora mängder utgöra en skaderisk.
  • Skåp för förvaring av kemikalier, mediciner etc. och ska vara placerade på lämpligt ställe så att djuren inte kan komma åt dessa.

Vad säger lagen?