Får 6. Djurens hull är godtagbart

Kontrollen kan omfatta

 • En bedömning av djurens hull.
 • Om det förekommer djur i för lågt hull eller om det är stor spridning i hullpoäng i flocken. Var särskilt observant på killingar och lamm samt digivande tackor eller getter som dessutom är förstföderskor.
 • Att djuren (särskilt unga djur) kan hävda sig när fodret delas ut.
 • Hur utfodringssystemet är utformat.

Vad kan du som lantbrukare göra?

 • Hullbedöm dina djur. Samma person ska genomföra det för att få jämförbara resultat.
 • Det är lämpligt att hullbedömma 8 veckor innan betäckning, vid betäckning, vid scanning, vid lamning, vid avvänjning och eventuell vid klippning.
 • Känns över ländryggen, bakom revbenen och framför korset. Hullbedömning av får (gardochdjurhalsan.se)
 • Beslutstöd mallar.xlsx
 • Justera utfodring vid tunna eller överviktiga djur. Vid stor spridning kan djuren grupperas.
 • Analysera ditt foder som underlag till din foderstat. Ta hjälp av en rådgivare vid behov.
 • För att få djurvälfärdsstödet krävs hullbedömning tre gånger per år.
 • I fårpengenpärmen finns underlag för dokumentation. Fårpengen (hushallningssallskapet.se)
Exempel på hullbedömning. Källa: Hullbedömning av får, gardochdjurhalsan.se

 

Hullbedömning. Källa: Hullbedömning av får, gardochdjurhalsan.se

Vad säger lagen?

Läs mer