Får 5. Klövarna inspekteras regelbundet och verkas vid behov

Kontrollen kan omfatta

 • Om det finns djur som haltar eller är ovilliga att röra sig.
 • Om djuren stödjer på alla fyra benen och inte visar tecken på smärta.
 • Att djurens klövar är inte är förväxta eller skadade.
 • Hur ofta verkas klövarna?
 • Vilka rutiner finns i djurhållningen för att regelbundet inspektera klövar såväl i ett förebyggande syfte som för att åtgärda/verka redan förväxta klövar (inkl. lättklövar) och klöv skador.

Vad kan du som lantbrukare göra?

 • Kontrollera klövarna regelbundet. Exempelvis vid klippning, innan betessläpp och installning.
 • Var extra observant om du har dem på ströbädd i stall eftersom slitaget är lågt.
 • Halta djur ska undersökas och behandlas vid behov.
 • Möjlighet att ansluta sig till klövkontrollen. Viktigt om du säljer djur. Klövkontrollen (gardochdjurhalsan.se)
 • Vid inköp av djur kontrollera att de är med i klövkontrollen eller har god hälsostatus. Undvik inköp av djur från besättningar med klövröta, CODD eller andra klövproblem.
 • Inköpta djur ska stå i karantän i 4 veckor. De ska hållas på stall för att minska smittspridning.
 • Det är viktigt med en torr ströbädd och torra uteytor för att bibehålla en god klövstatus.

Klövar.

Nyverkad klöv.

Vad säger lagen?

Läs mer