Får 37. Vad säger lagen?

L107 5 kap. 2-3, 7 §§

2 § I fårbesättningar ska lamningsboxar kunna iordningställas under lamningen.

3 § En lamningsbox ska minst ha måtten 1,2 x 1,2 m.

Allmänna råd till 2 kap. 7 §

djurskyddslagen Lamningsboxar för tackor med fler än två lamm eller för tackor av tung ras bör vara minst 1,5 x 1,5 m.

7 § Hela golvytan i en lamningsbox ska vara försedd med ströbädd.