Får 37. Kraven för lamning och killning är uppfyllda

Kontrollen kan omfatta

 • Att boxar för finns eller går att iordningsställa vid behov.
 • Att antalet boxar är anpassade efter det behov som finns i besättningen.
 • Vilka rutiner för övervakning som finns när djuren är högdräktiga.
 • Boxarnas utformning.

Vad kan du som lantbrukare göra?

 • Scanning av tackor hjälper dig att gruppera tackorna efter antal foster samt tidpunkt för lamning
 • Förbered med grindar så att du kan bygga lamningsboxar innan lamning
 • En rekommendation är 1 lamningsbox/5 tackor beroende av produktionsform
 • En grov tumregel är att tacka med lamm är instängda lika många dagar som antalet lamm. En ungtacka kan gärna stå minst 2 dagar.
 • En lamningsbox ska vara minst 1,2 x 1,2 m. Har du stora kullar eller tackor av tung ras bör du ha minst 1,5 x 1,5 m.
 • Det ska vara ströbädd i hela boxen
 • Nytt strö vid ny lamning
 • Sträva efter en rationell hantering av foder och vatten i lamningsboxar
 • Kamera kan underlätta övervakning under lamningsperioden
Lamningsbox.

Vad säger lagen?

Läs mer