Får 36. Hormoner och andra ämnen används endast på tillåtet sätt

Grundvillkor

Kontrollen kan omfatta

  • Hormoner och vissa andra läkemedel får inte ges till djur. Det finns dock undantag från förbudet och en del hormoner får användas vid behandling av fertilitetstörningar samt exempelvis vid brunstsynkronisering.

Vad kan du som lantbrukare göra?

  • Önskar du behandla fertilitetsstörningar med hormoner eller brunstsynkronisera dina djur ta kontakt med din veterinär.

Vad säger lagen?