Får 35. Vad säger lagen?

DF 4 kap. 2 §

2 §   Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om undantag från kraven i
1. 4 kap. 2 § första stycket djurskyddslagen (2018:1192),
2. 4 kap. 2 § tredje stycket djurskyddslagen, och
3. 4 kap. 3 § första stycket djurskyddslagen.

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om operativa ingrepp på och injektioner till djur.

D35/L41 6 kap. 3 §

3 § En djurhållare får ge följande injektioner till djur:

  1. Injektioner av läkemedel som en veterinär har ordinerat för det aktuella tillståndet hos det aktuella djuret eller den aktuella djurgruppen vid det aktuella tillfället. Injektionerna ska ske enligt veterinärens instruktioner.
  2. Injektioner med läkemedel i samband med en veterinärs förskrivning av läkemedel för villkorad läkemedelshantering enligt 5 kap.
  3. Injektioner med läkemedel för immobilisering om djurhållaren med godkänt resultat har gått en kurs i immobilisering enligt bilaga 1 till dessa föreskrifter eller enligt äldre föreskrifter.
  4. Injektioner av järnläkemedel till smågrisar innan grisarna har uppnått tre veckors ålder.