Får 35. Kraven som gäller för injektioner är uppfyllda

Kontrollen kan omfatta

  • Om det i besättningen tillämpas villkorad läkemedelsanvändning och om personal som utför behandlingen (injektioner) har genomgått sådan kurs. Att djurägaren ger eventuella injektioner enligt en veterinärs ordination och instruktion

Vad kan du som lantbrukare göra?

Vad säger lagen?