Får 34. Operativa ingrepp utförs på ett djurskyddsmässigt acceptabelt sätt

Grundvillkor

Kontrollen kan omfatta

  • Att en veterinär utför operativa ingrepp, t.ex. kastrering, avhorning och ingrepp i klövar som involverar underliggande mjukdelsvävnad. Kontrollen bör omfatta en granskning av journalen.
  • Att märkning bara har utförts för att uppfylla kraven på identitetsmärkning och att det har skett/sker på ett djurskyddsmässigt acceptabelt sätt, samt att den som utför ingreppet har tillräcklig kunskap om hur detta ska göras.

Vad kan du som lantbrukare göra?

  • Läkemedelsjournal SKA finnas för 5 år tillbaka.
  • Besöksjournal från veterinären ska sparas.
  • Eventuellt inköp av läkemedel, spara kvitto.
  • Lamm som slaktas vid högst 12 månaders ålder ska märkas senast 6 månader efter födsel med ett öronmärke.
  • Blivande avelsdjur eller andra djur (över 12 månaders ålder) ska märkas senast 6 månader efter födsel med två öronmärken.

Vad säger lagen?

Läs mer