Får 1. Vad säger lagen?

DL 2 kap. 2-4 §§ 

Krav på hur rävar ska hållas 

2 §   Rävar ska hållas på ett sådant sätt att deras behov av att vara tillsammans med andra rävar, röra sig, gräva och ägna sig åt annan sysselsättning kan tillgodoses. 

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om hur rävar ska hållas. 

Krav på bete för nötkreatur för mjölkproduktion 

3 §   Nötkreatur som hålls för mjölkproduktion och som är äldre än sex månader ska hållas på bete sommartid. 

Första stycket gäller inte djur som hålls i karantän. 

Krav på bete eller utevistelse för andra nötkreatur 

4 §   Andra nötkreatur än sådana som hålls för mjölkproduktion ska sommartid hållas på bete eller på annat sätt ges tillfälle att vistas ute. 

Första stycket gäller inte djur som är yngre än sex månader och inte heller tjurar eller djur som hålls i karantän. 

L107 2 kap. 1- 2 §§ 

Tillsyn

1 § Djurägaren och djurhållaren har ansvaret för fårens välbefinnande.  

2 § Personer som har hand om får ska ha tillräckliga kunskaper och färdigheter samt vara tillräckligt många för att dessa föreskrifter ska kunna följas.