Får 33. Kraven för hållande av utegångsdjur är uppfyllda

Grundvillkor

Kontrollen kan omfatta

 • Rutiner för tillsyn och skötsel av djuren.  
 • Djurens allmäntillstånd, hull, päls, ålder m.m. som påverkar deras köldtålighet och lämplighet för utevistelse under den kalla årstiden. Inklusive rutiner för parasitbekämpning. De yttre förhållandena är av stor betydelse. I kallt och torrt klimat är pälsens isolerande förmåga god, vid regn och blåst kyls djuren lättare ner. Getter är betydligt känsligare för kyla och regn än får. 
 • Tillgång till ligghall. 
 • Att behandlingsutrymmen och sjukboxar finns lätt tillgängliga och att dessa utrymmen vid behov går att värmas upp eller motsvarande. 
 • Placeringen av utfodrings- och vattenplatser i förhållande till ligghallen.

Vad kan du som lantbrukare göra?

 • Djuren ska ha tillgång till ligghall eller annat stall som ger skydd 
 • Djuren ska vara rena med gott hull 
 • Torra och rena liggytor i ligghallen 
 • Bra markytor, gärna hårdgjorda vid utfodringsplatser och i anslutning till ligghallens ingång.  
 • Frys-skyddat vatten. Om inte det finns tillgängligt behöver djuren få tillgång till vatten två gånger per dygn. 
 • God tillgång till rätt foder. 
 • Tillsynsrutiner (daglig tillsyn, klippning minst en gång per år, undersökning, verkning m.m.) 
 • Hantering av sjuka och skadade djur (behandling, flytt till stall m.m.) 
 • Sjuka djur ska flyttas till sjukbox där det finns möjlighet till uppvärmning. Sjuka djur kräver extra tillsyn, dvs flera gånger per dag.  
 • Planering av hage (placering av utfodring i förhållande till ligghall). Tänk på att får vill ha god överblick över omgivningen.  
Ligghall med tre väggar och tak.

Vad säger lagen?