Får 31. Kraven på bete för får och getter uppfylls

Kontrollen kan omfatta

  • När, var och hur ofta djuren ges möjlighet att vistas utomhus. 
  • Kontrollera eventuell dokumentation om djur, som enligt föreskriften ska hållas på bete eller på annat sätt ges möjlighet att vistas utomhus, ändå hålls inomhus sommartid.

Vad kan du som lantbrukare göra?

  • Gör en betesplan.  
  • Följ upp betesplanen genom att väga dina djur regelbundet. Om djuren växer sämre än planerat vidta åtgärder som exempelvis parasitkontroll, nytt bete eller tillskottsutfodring. 
  • För djurvälfärdsersättning krävs 2 träckprovsanalyser tagna innan den 1 november. 
  • Tänk igenom alternativ om betesplaneringen inte går att genomföra.  
  • I Fårpengenpärmen finns underlag för planering. Fårpengen (hushallningssallskapet.se) 
  • Vid betesbrist etablera ettåriga betesgrödor som exempelvis rovor, raps eller råg.  
  • Om du stallar in djuren under betesperioden av olika skäl, journalför detta.  

Vad säger lagen?

Läs mer