Får 42. Stallet är förprövat och godkänt vid slutbesiktning

Kontrollen kan omfatta

 • Är nuvarande utformning av stallet/djurutrymmet godkänd vid förprövningsbesiktningen eller vid en efterhandsprövning?
 • Används stallet/djurutrymmet på sådant sätt som den godkänts för vid förprövningsbesiktningen eller vid en efterhandsprövning eller har något ändrats eller byggts om?

Vad kan du som lantbrukare göra?

 • Du ansöker om förprövning hos länsstyrelsen när du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till djurstallar, hägn eller andra förvaringsutrymmen för djur.
 • Du behöver förpröva om fastigheten kommer att rymma fler än 20 vuxna får eller 40 lamm.
 • Oavsett hur många djurplatser du har på fastigheten behöver du inte förpröva:
  • om du reparerar eller underhåller utan att ändra stallets planlösning
  • tillfälliga sjukboxar
  • permanenta sjukboxar om det sammanlagda antalet platser i sjukbox efter åtgärden är högst 4 i stallavdelningen
  • vissa byggnader för får när de hålls utomhus om de rymmer högst 40 vuxna får eller högst 80 lamm. De byggnader som avses är sådana som enbart ska ge djuren väderskydd (till exempel skydd mot solstrålning) samt ligghallar. (Med ligghall menas en byggnad med liggplatser för lösgående djur där de inte hålls instängda utan kan själva välja när de vill använda den.)
  • lamningsboxar för ett moderdjur.

Vad säger lagen?

Läs mer