Får 23. Buller i stallet har godtagbar nivå och frekvens. Uppmätt värde.

Kontrollen kan omfatta

  • Mekaniskt buller från framför allt frånluftsfläktar.
  • Kontroll av bullernivå på olika platser i stallet där djuren kan uppehålla sig.
  • Kontroll av buller från fläktar genom att mäta vid maxventilation. Kontrollera också varvtalsreglerade fläktar genom att mäta vid olika varvtal.

Vad kan du som lantbrukare göra?

  • I stallar får djur endast tillfälligtvis utsättas för mekaniskt buller överstigande 65 dBA. Undersök med hjälp av app i mobilen, exempelvis Ljudnivåmätare.
  • Tänk på att kolla buller från fläktarna vid maxventilation.

Vad säger lagen?