Får 22. Läs mer

Belysning i stallbyggnader Microsoft Word – Ljus i stallbyggnader 16-03-23 rättat.doc (slu.se)

Läs mer extra

Control of seasonal reproduction in sheep and goats by light and hormones pdf (biosciproceedings.org)