Får 22. Kraven på dagsljusinsläpp och belysningar är uppfyllda

Kontrollen kan omfatta

  • Att det finns fönster eller andra ljusinsläpp för dagsljus.
  • Att användningen av dagsljus och belysning används på ett för djuren lämpligt sätt.

Vad kan du som lantbrukare göra?

  • Se till så att fönster och lampor är rena.
  • Tänk på att belysningen är jämn i hela stallet.
  • Riktvärde i djurstallar är 100 lux. Ladda ner app i mobilen exempelvis Ljus eller liknande för att kontrollera.

Vad säger lagen?

Läs mer