Får 20. Mekaniskt ventilerade stallar har nödventilation

Grundvillkor

Kontrollen kan omfatta

  • Att det finns nödventilation (t.ex. öppningsbara fönster och dörrar) i mekaniskt ventilerade stallavdelningar.

Vad kan du som lantbrukare göra?

  • Öppningsbara fönster och dörrar kan vara exempel på nödventilation.
  • Exempelvis kan automatisk omstart av fläktar efter strömavbrott användas.

Vad säger lagen?