Får 18. Krav kring brandskydd och beredskap vid elavbrott är uppfyllda

Kontrollen kan omfatta

 • Om det finns evakueringsdörrar och att dessa är placerade i olika väderstreck och i olika delar av byggnaden. Utrymningsdörr bör snabbt kunna öppnas av brandpersonal utifrån.
 • Att utgångarna inte är blockerade och vintertid hålls fria från snö.
 • Byggnadstekniska lösningar t.ex. brandsäkra väggar, placering av huskroppar, ventilationsanläggningens utformning (särskilt vad gäller hur tilluft tas in i djurutrymmet). Jämför och kontrollera mot förprövningshandlingarna.
 • Om uppsamlingsplats finns eller snabbt kan anordnas i närheten av djurstallet/stallarna.
 • Att djurhållaren har upprättat en plan för skötsel av djuren vid ett strömavbrott.
 • Att planen kan fungera under längre och kortare tidsperiod. Att förutsättningar finns för att upprätthålla ett acceptabelt djurskydd avseende ventilation, vattenförsörjning (utfodring och frostskydd), utgödsling och belysning.
 • Om eget reservelverk finns eller finns lätt tillgängligt på annat sätt.
 • Att det finns möjlighet att snabbt koppla in reservelverket på gårdens elnät.

Vad kan du som lantbrukare göra?

 • Ha en plan över hur du hanterar ett elavbrott.
  • Du måste kunna ge djuren foder, vatten, strö samt ha en fungerande ventilation.
 • Har du system som kräver elförsörjning så måste du ha tillgång till ett reservelverk.
 • Planera för hur du kan utrymma dina djur vid en eventuell brand eller större skada.
 • Vid förprövning krav på:
  • Planritning med specifikationer på utrymningsvägar, brandväggar. Placera även ut uppsamlingsplats (hur kan det snabbt anordnas, tex med lösa grindar från…)
  • Evakueringsdörrar ska finnas i olika väderstreck i olika delar av byggnaden. Utrymningsdörrar ska ej vara blockerade (av exempelvis redskap, snö mm) och är lätta att öppna både inifrån och utifrån.

Vad säger lagen?

Läs mer