Får 17. Vad säger lagen?

L107 5 kap. 5 §

Golv

5 § Golv och liggytor ska ha en jämn och halksäker yta. Boxar eller liggytor med rörligt golv samt utgödslingssystem i öppna skrapgångar ska utrustas, utformas och skötas så att fåren inte tillfogas skador och så att utrustningen inte inverkar menligt på fårens beteende och hälsa. Detsamma gäller utformningen av dränerande golvytor.