Får 17. Golv och liggytor har en jämn och halksäker yta

Kontrollen kan omfatta

  • Att golvytan har en lämplig friktion så att slitageskador på klövar och knän inte förekommer och att djuren kan gå tryggt och säkert på gångytorna. (ej blänkande golv)
  • Att olämpliga springor eller öppningar där djuren kan fastna eller skada sig i inte finns.
  • Vilka utgödslings- och renhållningsrutiner som tillämpas.
  • Hur klövhälsoläget ser ut i besättningen och om de eventuella klövhälsoproblem som finns går att koppla till underlaget (vrickningar, fläkningar, sprickor etc.).

Vad kan du som lantbrukare göra?

  • Kontrollera så att golvytan är hel dvs. utan större sprickor.
  • Golvet får ej vara halt och att det går att hålla rent.
  • Om du har gödseldränerande golv (spaltgov) ska:
    • Stavbredden vara minst 80 mm och spaltbredden högst 25 mm
  • För god klövhälsa anslut till Klövkontrollen hos Gård & Djurhälsan. Speciellt om du köper eller säljer djur. Klövkontrollen – Gård & Djurhälsan (gardochdjurhalsan.se)
Viktigt med ren och halksäker golvyta.

Vad säger lagen?