Får 14. Utrymmen för djuren är enligt gällande måttföreskrifter

Grundvillkor

Kontrollen kan omfatta

 • Att utrymmena är acceptabla och minst i enighet med måttbestämmelserna för samtliga djurkategorier.
 • Att samtliga djur får plats att ligga ner samtidigt och röra sig obehindrat.
 • Att det finns tillräckligt med plats för djuren att äta.

Vad kan du som lantbrukare göra?

 • Kolla att du har tillräckligt med yta för dina djur. Följande mått gäller:
 • Använd verktyg LÄNK till Excel fil Uträkning mått.xlsx
 • Se till dina djur dagligen. Notera om något djur skiljer sig från flocken. Exempelvis inte äter, ligger kvar när flocken förflyttar sig, haltar mm.
 • Om du misstänker att djuret inte mår bra kontrollera
  • kroppstemperatur (tacka 38,5-39,5 °C, lamm 39-40 °C)
  • andetag (12–20 andetag/minut)
  • idissling (10-12 sammandragningar/5 minuter)
  • hull och hälta
 • Kontakta veterinär vid sjukdom.
 • Djuren ska vara i gott hull och stå i normal kroppsställning.  
 • Djuren ska inte ha skavsår från inredningen. 
 • Alla djur ska kunna äta samtidigt. Alternativt ha fri tillgång till foder, då gäller högst 3 djur/ätplats).  

Vad säger lagen?