Hushållningssällskapet Halland Lantbruk

Beredskapsplanering i primärproduktionen, var redo när krisen eller kriget kommer

En robust livsmedelsproduktion är av stor vikt för ett fungerande samhälle vid större störningar, såväl i fredstid som i höjd beredskap. Att hålla igång en verksamhet utan tillförlitlig tillgång till kritiska insatsvaror och tjänster utgör en stor utmaning för primärproducenter av livsmedel. Förmågan att stå emot störningar kan dock stärkas genom att i förväg utarbeta en beredskapsplan för verksamheten. I detta arbete ingår att identifiera beroenden av resurser, analysera risker och sårbarhet i verksamheten samt att göra upp en plan för hur dessa kan förebyggas eller hanteras vid störningar.

Hushållningssällskapet deltar under åren 2023–2025 i det MSB-finansierade projektet När krisen eller kriget kommer – beredskapsplanering i primärproduktionen av svenska livsmedel. Projektet drivs i samverkan mellan myndigheter och näringslivet (primärproducenter, rådgivare och branschorganisationer) och syftar till att öka primärproduktionens förmåga till beredskapsplanering. Projektet kommer även erbjuda rådgivare möjlighet att öka sin kompetens inom området samt tillhandahålla en verktygslåda för att kunna stötta primärproducenterna i deras arbete med att ta fram sin egen beredskapsplan.

Vill du veta mer? Besök projektets webbsida.

Inom projektet publiceras fortlöpande information, verktyg och annat matnyttigt på SVA:s webb.