Benjamin förstärker kontoret i Umeå

Benjamin Bollhöner byter Jordbruksverket mot Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten. ”Jag ville komma närmare näringen”, säger Hushållningssällskapets nya rådgivare.

Benjamin Bollhöner kom till Sverige från Tyskland för 12 år sedan för att doktorera i växtbiologi vid Umeå universitet. De senaste fyra åren har han jobbat som stödsamordnare på Jordbruksverket i Jönköping, men kände att det var dags att byta inriktning.

– Jag ville jobba mer konkret med lantbrukarna, komma närmare branschen.

Därför har han nu börjat jobba på Hushållningssällskapets kontor i Umeå, där han kommer att bli en resurs för – till att börja med – SAM-ansökningar. I längden räknar han med att kunna använda sin kompetens på fler områden.

– Hushållningssällskapet är bra, det känns som att man kan åstadkomma något konkret. Just nu är det mycket SAM-ansökningar för mig, sen ska vi söka projekt, till exempel för att öka trädgårdsodlingen i Västerbotten.

Benjamin har ett brinnande intresse för grönsaksodling, vilket medfört vissa problem i och med flytten tillbaka till Umeå.

– Det är ju bara hobbyodling jag håller på med, och än så länge har vi inte ens något land. Men vi letar efter ett.

Kontakt

Benjamin Bollhöner, Affärsutvecklare landsbygd, lantbruk och trädgård
Mobil 070-101 56 50 | E-post benjamin.bollhoner@hushallningssallskapet.se