Press

Bengt-Olov Gunnarson ny styrelseordförande på Hushållningssällskapens Förbund

Vid Hushållningssällskapens Förbunds årsstämma den 29 maj valdes Bengt-Olov Gunnarson till ny styrelseordförande. Med sin omfattande erfarenhet och djupa koppling till lantbruket lovar han en dynamisk och spännande framtid för verksamheten.

– Hushållningssällskapets varumärkeslöfte ”Kunskap för landets framtid” är spännande i en tid när produktionen i lantbruket ska växa. Kompetensen behöver öka i hela branschen för att vi ska kunna tas oss an utmaningarna, säger Bengt-Olov Gunnarson.

Bengt-Olovs tid som styrelseordförande för Lantmännen från 2012 till 2017 samt hans tidigare roll som styrelseledamot i Lantmännen sedan 2005, har gett honom värdefulla insikter och kunskap om den gröna sektorns utmaningar. Även erfarenheter genom Lantmännens internationella verksamhet kommer väl till pass i nya rollen. Han har också varit engagerad i SLF (Stiftelsen Lantbruksforskning), är ordförande i KSLA:s jordbruksavdelning och ledamot av KSLA:s kollegie.

Bakgrunden som aktiv lantbrukare i Östergötland i många år understryker hans livslånga engagemang för lantbruket, trots att hans son nu tagit över verksamheten.

– Lantbruket ligger mig naturligtvis varmt om hjärtat. Vi behöver ökad framtidstro i en orolig värld. Här har Hushållningssällskapet en viktig uppgift, avslutar Bengt-Olov.

Till vice ordförande valdes Karin Varverud från Hushållningssällskapet Östergötland.

Den nya förbundsstyrelsen består av:

 • Bengt-Olov Gunnarson, ordförande
 • Karin Varverud, vice ordförande, Östergötland
 • Elisabeth Roth-Eriksson, Dalarna Gävleborg
 • Pär Andersson, Gotland
 • Jörgen Börjesson, Halland
 • Mats Gärd, Jämtland
 • Cecilia Johansson, Jönköping
 • Stefan Johansson, Kalmar Kronoberg Blekinge
 • Jörgen Ericsson, Norrbotten-Västerbotten
 • Göran Brynell, Skåne
 • Claes-Göran Claesson, Sjuhärad
 • Lennart Brolin, Stockholm Uppsala Södermanland
 • Peter de Beau, Västernorrland
 • Henrik Wallenberg, Västmanland
 • Cecilia Ryegård, Västra
 • Per Sandberg, Örebro

Mer information om respektive hushållningssällskap och övriga kontaktuppgifter finns på hushallningssallskapet.se

Fotograf: Sara Hertzman Persson

För mer information, vänligen kontakta:

Bengt-Olov Gunnarson, styrelseordförande Hushållningssällskapens Förbund
Tel. 070-577 05 86
Mail: bengt-olov.gunnarson@hushallningssallskapet.se

Sara Hertzman Persson, pressansvarig, Hushållningssällskapens Förbund
Tel: 073-091 72 22
Mail: sara.hertzman@hushallningssallskapet.se